ANMÄL DIG HÄR till ALLA 8 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Kansliet

Konstgräsplan 1

Lokalbokning via webben

 

Ordning och Reda:

- Inga djur, fordon, glas, snus, eld/glöd på konstgräset.

- Det som tas till planen tas från planen (material, tejp, snus m.m.).

- Ingen förtäring sker på plan (vatten undantaget).

- Målen placeras längs långsidan sommartid. Vintertid skall målen placeras vid kortsidan för att planen ska kunna snöröjas.

- Skaka av granulat på planen.

- Endast spelar och funktionärer beträder spelplanen under träning/tävling.

- Använd omklädningsrummen men håll ordning, städa efter ER. Anmäl till vaktmästaren om ngt är trasigt eller saknas.

 

I Bokningsschemat visas uppbokade aktiviteter (träningar, matcher, träningsläger, cuper). 
I Bokningsschemat visas också lediga tider, om det är aktivitet på del av planen står det "LEDIG PLAN" i schemat, om det inte är någon aktivitet alls på planen så syns det att det är ledigt genom att tiden är tom.
Tiderna visas periodvis:

Tider Tävlingssäsong, vecka 14-43 (vid snöfri plan 1 så kan periodens start tidigareläggas fr.o.m. vecka 10)

Eftersäsongstider, vecka 44-52 (KG1 stängs när det är snö på planen)

Vintertider (snöröjd plan), vecka 1-13 (vid snöfri plan så kan periodens slut tidigareläggas fr.o.m. vecka 10)

 

Schemat för fasta träningstider och för bokade evenemang meddelas senast 14 dagar före respektive periodstart, Bokningsschemat publiceras samtidigt på denna sida, publicering av tider för seriematcher görs under vecka 15.

Till varje aktivitet är målsättningen att omklädningsrum tilldelas, är det tilldelat så visas i Bokningsschemat vilket omklädningsrum aktiviteten tilldelats och vilken tid detta kan disponeras.

 

Bokning av lediga tider för enstaka aktiviteter samt bokningsförfrågningar görs till thomas.hjelte@ekeroik.se

Bokning hallar/ytor Ekerö Kommun

För övriga bokningar i kommunens hallar.
Om man vill boka halltider som ligger utanför Ekerö IK:s verksamhet vänder man sig primärt direkt till Ekerö Kommun och kultur och fritids lokalbokning.
Se länk:

Lokalbokning via webben

Här finns också en lista över priserna  för att hyra de olika lokalerna 

Säsongsbokning
För er som vill boka tid i kommunens lokaler under en längre tidsperiod finns en blankett för säsongsbokning (söks i Ekerö IK genom kansliet Rickard Markusson/Thomas Hjelte). 
För säsong 2019-2020 är ansökningsperioden våren 2019.

För att ställa upp dörren i 15min slå B06 därefter lägg på taggen (kvitteras i receptionen hos kommunen) och slå ev. er tilldelade 4-siffriga kod.

Gäst WIFI: Guest1 Lösen:123456


Ekerö kommuns BESTÄMMELSER / ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Alkohol: Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet.

Allergi: Husdjur får ej vistas i förhyrda lokaler.

Brand/ säkerhet: Det åläggs ansvarig verksamhetsledare att informera sig själv och verksamhetsgruppen om gällande brandföreskrifter. Hyresvärden ska anslå information om brandsäkerhet och utrymningsvägar samt att utrymningsvägar är väl skyltade. Hyresgästen får under inga omständigheter blockera utrymningsvägarna, eller på annat sätt äventyra brandsäkerheten vid anläggningen.

Dörrar/fönster: Hyresgästen får ej lämna dörrar/fönster olåsta/uppställda.

Duschar/lyse: Hyresgästen ansvarar för att duschar är avstängda och att lyset är släckt när lokalen lämnas.

Ej nyttjad tid: Bokad tid som ej nyttjas debiteras en taxenivå högre. Om en bokad tid ej nyttjas vid fler tillfällen kan detta leda till uppsägning av den förhyrda tiden.

Försäljning: Försäljning i förhyrd lokal/anläggning får endast ske om tillstånd givits av hyresvärden.

Glasflaskor: Glasflaskor får ej medföras i omklädningsrum eller idrottslokal.

Inpassering: I de fall inpassering ska ske med hjälp av bevakningsföretag ska kunden ta med bokningsbekräftelse till bokningstillfället. På bekräftelsen finns kontaktuppgifter till bevakningsföretaget, tag kontakt med dem vid problem. Inpassering kan förhindras av prioriterade säkerärende som bevakningsföretaget ska hantera i första hand.

Kameraövervakning: En stor del av Ekerö kommuns fastigheter och anläggningar kameraövervakas. Se särskilda anslag på respektive anläggning.

Larm: I lokaler/anläggningar med inbrottslarm debiteras hyresgästen utryckning av vaktbolag eller polis om hyresgästen förorsakat utryckningen.

Ledare: All verksamhet måste ske under ledning av ansvarig ledare. Ledaren är ansvarig för all verksamhet som bedrivs i lokalen och tillser att endast behöriga deltagare vistas i anläggningen.  "Ledaren ska komma först och gå sist!"

Matcher: Om match förläggs till träningstid ska Bokningen meddelas.

Nyttjad tid/ändamål: Lokalen/anläggningen får ej nyttjas för annat ändamål än vad som angivits i ansökan/bekräftelsen.

Olycksfall: Hyresvärden ansvarar inte för olycksfall som drabbar besökare eller skador som utövarna kan tillfoga varandra.

Omklädningsrum: Omklädningsrum får disponeras 20 minuter före och efter tilldelad träningstid.

Parkering: Parkering av fordon ska göras på hänvisad plats. Parkering får absolut ej hindra utryckningsfordon.

Pyroteknik: Det är ej tillåtet att använda någon form av pyroteknik och ej heller maskiner som avger rök, skum eller vätska då detta kan störa säkerhet- och larmfunktioner i lokalerna.

Redskap: Redskap ska återställas på avsedd plats efter verksamhetens slut. Skolans undervisningsmaterial såsom bollar, rockringar med mera får ej användas.

Rökning: Rökning är förbjuden.

Skador/åverkan: Skador på materiel/anläggning som uppkommer under hyrestiden ska snarast möjligt anmälas till Bokningen/anläggningen. Reparationskostnader debiteras hyresgästen.

Städning: Merparten av kommunens lokaler städas endast på morgonen. Det åligger hyresgästen att grovstäda lokalen/anläggningen efter avslutad aktivitet. Den utrustning som krävs för städning ombesörjer kunden själv. Sopor ska ej kvarlämnas i lokalerna. För eventuell extra städning debiteras hyresgästen.

Stölder: Hyresvärden ansvarar ej för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.

Taxor: Taxor regleras av Ekerö kommuns författningssamling. Ev. ändringar i taxor beslutas genom fullmäktigebeslut. Det åligger kund att informera sig om ev. beslut i taxefrågor.

Teknik: I de anläggningar där teknik för ljud-, ljus- och bildfunktioner erbjuds är grundförutsättningen att kund ansvarar för källan och dess anslutningar om ej annat uppges.

Tilldelad tid: Verksamhetsytan får först beträdas när tilldelad tid börjar samt ska ha lämnats när tilldelad tid är slut.

Återbud: Bokningen äger rätt att med sju dagars varsel disponera förhyrd lokal/anläggning för annat ändamål under den abonnerade tiden.
Återbud från hyresgäst ska vara Bokningen tillhanda senast vardag före nyttjandedag.

Övrigt: Hyresgäst ska följa eventuella lokala ordningsföreskrifter som finns anslagna eller meddelats på annat sätt vid respektive lokal/anläggning. Vidare ska hyresgäst rätta sig efter tjänstgörande personals anvisningar.

Ovanstående bestämmelser/ordningsföreskrifter ska hyresgästen vidareförmedla till berörda ledare.

Överträdelse av ovan angivna bestämmelser/ordningsföreskrifter kan medföra att hyresgäst uppsäges med omedelbar verkan

 

Lokala ordningsföreskrifter/Trivselregler för Träkvistavallen:

Återsamlingsplatsen är Konstgräsplan 1

Gäst WIFI: EIK Guest Lösen: 

 

•       Ställa tillbaka målburarna på anvisad plats efter träning/match! Lämnas målburar kvar på planen skall det ske efter muntlig överenskommelse med nästkommande grupps ledare att de tar ansvar för att de återställs. Detta gäller alla åldersgrupper! (På konstgräsplanerna ställs burarna mot stolparna på långsidan, Vinterförvaring är mot kortsidan på KG2.).

•       Ledare ser till att skräp (som tape, papper, burkar/flaskor och dyligt) plockas upp från planer och avbytarbås efter träning/match och läggs i sopkärlen.

•       Ingen utrustning får användas på idrottsytorna som kan skada ytorna. Husdjur är inte tillåtna på idrottsytorna.

•       Ingen cykling eller mopedåkning inom området. Dessa parkeras på avsedda platser.

•       Endast i undantagsfall kör vi in med bil på området, tillstånd i fram rutan gäller. Bilar parkeras på infartsparkering utanför området. Absolut förbud mot parkering framför grindar och in/utfarter av säkerhetsskäl då brandskydd och ambulans skall ha fritt tillträde till anläggningen vi ev. brand/olycka.

•       Inget bollspel mot husväggar. Ingen klättring i målnät eller hängande i målställning.

•       Meddela vaktmästaren när något är trasigt. Om nät eller hjul på målen är trasiga skall detta snarast meddelas vaktmästaren så att ev. reparationer kan startas så fort som möjligt. Behandla målburar och nät med varsamhet så är de hela och frächa under längre tid. Använd hjulen för förflyttning och ta aldrig loss hjulen från sina fästen/kedjor. Fråga om ni ej förstår hjulsystemet. 

Bokning av ytorna gäller, se bokningsschema (isyta, konstgräsyta, friidrottsyta samt lokaler). Anläggningen används också av andra föreningar och träningsgrupper. Visa därför rimlig hänsyn till deras verksamheter på deras ytor då vi ofta är på anläggningen samma tider under kvällarna.

 

 
JUST NU
Ekerö IK Sponsorer