ANMÄL DIG HÄR till ALLA 8 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Kansliet

Centralutbildning för utövare

Värdegrunden utbildas på av ledarna i resp. träningsgrupp

 

UTÖVARE I TRÄNINGSGRUPPEN 

1. Följa värdegrunden utifrån Önskvärda beteenden från 10års ålder. 

2. Lära sig kost och sömn från 11års ålder. 

3. Lära sig att fungera i en roll i en grupp mot ett visst mål från 14års ålder.

 

 

Utveckling / Forskning

Fysisk Screening, under utveckling, koncept klart, avtal ej klart.

Forskning;

https://www.idrottsforskning.se/att-forsta-sarbara-och-osunda-idrottsmiljoer-inom-barn-och-ungdomsidrotten/

EIK Styrande dokument » riktlinjer-barn--och-ungdomsidrott (1).pdf

 

 

/Rickard Markusson, Ekerö IK

Central utbildning i helförening 2022

 

Utbildningar som är uppbokade med bla RF/SISU Stockholm.

- EIK 1an obligatoriska utbildningen för alla ledare.

- Kost och sömn för hela träninggrupper (ink. föräldrar)

- Effektiva ledar team för ledare i +14 år grupper

- Coachande föräldraskap främst för föräldrar/supportrar (ledare är välkomna)

 

Kansliet kallar via SportAdmin

 

DATUM   TID    AKTIVITET    PLATS

Hösten 2022:

 

8/9 Tor 1900-2030 kost och sömn för flickor med föräldrar KOM-huset konferenslokaöen

 

14/9 Ons 1900-2030 kost och sömn för pojkar med föräldrar, KOM-huset konferenslokalen 

 

20/9 Tis 1830-2100 Coachande föräldrarskap för förädrar/supportrar, KOM-huset konferenslokalen

 

22/9 Tor 1830-2100 EIK 1an för ledare KOM-huset konferenslokalen

 

27/9 Tis 17:00 - 18:00 Värdegrund utb. kontroll födda 2012 P/F centralt KOM-huset, stora

 

X/9 kl. Xxxx Effektiva ledarteam del 2 av 2 (tid på gång att bokas)

 

4/10 Tis 1830-2100 EIK 1an för ledare KOM-huset konferenslokalen

 

25/10 Tis 1830-2100 EIK 1an för ledare KOM-huset konferenslokalen

 

X/11 kl. Xxxx Effektiva ledarteam del 1 av 2 (tid på gång att bokas)

 

______

 

Genomfört:

Februari 2022

02 Ons 19:00 - 21:00 Manager/Kassör möte TEAMS länk kommer till JA en vecka + 1h innan

 

17 Tor 18:30 - 21:00 Utbildning Effektiva ledarteam P/F +15år Ledarelag KOM-huset, stora konferens A,

Anmälan: http://fotbollszonen.se/anmal/anmal.aspx?Id=27c9208e-3d00-4ac0-b0b6-d3dbd243ccb7

 

22 Tis 18:30 - 21:30 EIK 1, Ekerö IKs obligatoriska ledarskapsutbn KOM-huset, stora konferens A 

 

 

Mars 2022

08 Tis 18:30 - 20:00 Föreläsning Kost och sömn Pojk 12-13år m. förälder KOM-huset, stora konferens A 

 

 15 Tis 18:30 - 20:00 Föreläsning Kost och sömn Flick 12-13år m. förälde KOM-huset, stora konferens A 

 

 16 Ons 18:30 - 21:30 EIK 1, Ekerö IKs obligatoriska ledarskapsutbildn KOM-huset, stora konferens A 

Anmälan: http://fotbollszonen.se/anmal/anmal.aspx?Id=4d4cc865-dcb6-477a-b9bc-ac1244968780

 

17 Tor 18:30 - 20:00 Föreläsning Kost och sömn Pojk 12-13år m. förälde KOM-huset, stora konferens A

 

 29 Tis 19:00 - 20:00 Introduktion NYA MANAGER och KASSÖRER KOM-huset, lilla konferens A:1

 

31 Tor 18:30 - 21:00 Utbildningsdel 2 Effektiva ledarteam KOM-huset, stora konferens A 5/1 12 38/3 0/4 

 

TEAMS Första hjälpen och akut skadebehandling, 2022-03-29 18:00 - 20:30

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1551292

 

 

April 2022

04 Mån 18:30 - 21:30 EIK 1, Ekerö IKs obligatoriska ledarskapsutbn KOM-huset, stora konferens A

Anmälan: http://fotbollszonen.se/anmal/anmal.aspx?Id=fcddaa88-ddc5-40fa-be83-147be9054752

 

05 Tis 18:30 - 21:00 Coachande föräldraskap Kim R, alla föräldrar KOM-huset, stora konferens A 

 

07 Tor 17:00 - 18:00 Värdegrund utb. kontroll födda 2012 P/F centralt KOM-huset, stora konferens A 

 

____

 

Ytterligar "smörgårdsbord" av RF/SISU utbildningar 2022: https://www.rfsisu.se/Stockholm/utbildningfolkbildning/sokkurserochutbildningar/

 

/rickard.markusson@ekeroik.se

thomas.hjelte@ekeroik.se

 

Rollbeskrivningar utifrån föreningsinstruktionen 2021:

Manager/Lagledare, huvudansvarig träningsgruppen  

Uppgifter: 

- att ledarrollerna, utifrån aktuell EIK Organisationsmodell, är tillsatta och är väl fungerande  

- att kunna representera träningsgruppen och vid behov föra träningsgruppens talan  

- att sammankalla till årlig Säsongsplanering för träningsgruppen ledare  

- att inhämta utövarnas mål för att kunna och vilja genomföra under året 

- att tillsammans med Sektionsansvarig och Sportsligt ansvarig kalla till Planeringsmöte 

- att efter Planeringsmöte, se till att träningsgruppens årliga Verksamhetsplan färdigställs och delges 

- att utvärdera säsongen enl. verksamhetsplanen 

Kompetens/Profil: 

Projektledning, Teambuilding, Målsättning, Måluppföljning, Rekrytering 

Strukturerad, ordningsam, lyssnare, engagerad 

  

Webb- och Kommunikationsansvarig,  

Uppgifter: 

- att gruppens medlemslistor på SportAdmin är aktuella och korrekta  

- att medverka till att kommunikation är funktionell gentemot gruppen  

- att kontinuerligt få in material som gör gruppens SportAdminsida ”levande” 

- att närvaro registreras kontinuerligt på gruppens hemsida, efter varje gruppaktivitet (träning, match, avslutning etc), görs enklast via en smartphone på appen  

Kompetens/Profil: 

Hemsida, media, 

Ordningsam 

 

Huvudtränare, sportsligt huvudansvarig träningsgruppen 

Uppgifter: 

- att det finns en sportslig säsongsplanering för träningsgruppen som utgår från EIK Tränings-och Tävlingsriktlinjer/direktiv  

- att det finns en tydlig träningsplanering inför varje träningsaktivitet  

- att det finns en tydlig tävlingsplanering inför varje matchaktivitet  

- att tillsammans med tränare leda träningar, utifrån träningsplaneringen  

- att coaching av tävling delegeras och utförs av tränare, utifrån tävlingsplaneringen  

Kompetens/Profil: 

Idrott, genomförare, vägvisare, planerande 

Positiv, energirik, berömmande 

 

Tränare,  

Uppgifter: 

- att hjälpa till med säsongsplanering  

- att hjälpa till med träningsplaneringen  

- att tillsammans med tränare leda träningar, utifrån träningsplaneringen  

- att coacha matcher, utifrån tävlingsplaneringen  

Kompetens/Profil:  

Idrott, genomförare, vägvisare, utbilda vuxna 

Positiv, energirik, berömmande, se alla 

 

Tränare/mv-/fys-tränare,  

Uppgifter: 

- att hjälpa till med säsongsplanering  

- att hjälpa till med träningsplaneringen  

- att tillsammans med tränare leda träningar, utifrån träningsplaneringen  

- att coacha matcher, utifrån tävlingsplaneringen  

- att 2-4 träningstillfällen under året, planera och vara huvudansvarig för målvaktsträning/fysträningen för hela träningsgruppen  

Kompetens/Profil:  

Idrott, genomförare, vägvisare, utbilda barn/ungdomar 

Positiv, energirik, berömmande, se alla 

 

Materialansvarig,  

Uppgifter: 

 - att vara väl insatt i Ekerö IK materialprofil samt vara utövarnas stöd i ordning och reda 

- att göra inventering och beställning av gruppens gemensamma material (bollar, västar, koner, tränaroveraller), central beställning därefter inköp från träningsgruppens materialbidrag (MB) 

- att vägleda vilket material varje spelare bör skaffa, klubbprofilen finns via Stadium (webben och butik Bromma Blocks)  

Kompetens/Profil:  

Ordningsam, strukturerad, lagerhantering 

 

Kassör, 

Uppgifter: 

-att kunna redovisa intäkter och kostnader för träningsgruppen 

-att inneha teckningsrätt för gruppens lagkassa  

Kompetens/Profil: 

Ekonomi, budget, föra bok 

Ordningsam 

 

Sponsor/marknads ansvarig, 

Uppgifter: 

- att tillsammans med Manager vara insatt i Ekerö IK sponsorpolicy och utifrån träningsgruppens nätverk få in sponsorer 

-att driva lagförsäljningar 

Kompetens/Profil:  

Säljare 

 

Funktionär-/Caféansvarig,  

Uppgifter: 

- planerar och fördelar ansvar för att kunna genomföra tävlingar enl. förbundens krav på funktionärer. 

- att tillsammans med Föreningens caféansvariga upprätta scheman för när gruppens medlemmar ska bemanna cafét, ett pass per seriesäsong och familj/idrott (4 timmar)  

- att utifrån föreningens anvisningar få ut information om arbetsuppgifter och ansvar vid cafébemanning till gruppens medlemmar  

- att tillsammans med föreningens centralt caféansvariga följa upp hur bemanningsschemat följts  

- att delta på 1-2 Cafémöten per kalenderår, kallelser mailas ut av Ekerö IK kansli 

Kompetens/Profil: 

Schemaläggare 

Centrala utbildningar Helförening samt RF/SISU 2021

Schema för 2022 kommer i December

 

Utbildningar 2021 (samtliga ligger upplagda i kalendern på föreningen som "övrigt")

 

 

DATUM

 

TID

 

AKTIVITET

 

PLATS

 

SCHEMALAGD

 

 

     

 

 

Februari 2021
  09   Tis 18:00 - 20:00 EIK 3an Ledare 15-16 årslag Effektiva ledarteam I din dator, via Teams Anmälan och mer info RF/SISU        
  15   Mån 18:00 - 19:30 Ledare 11-12 årslag Kost I din dator, via Teams Anmälan och mer info RF/SISU        
  17   Ons 18:00 - 20:00 NPF-utbildning för ledare till 8 - 9 - 10 årslag I din dator, via Teams Anmälan och mer info RF/SISU        
  25   Tor 18:00 - 20:00 Ledare 11-12 årslag Skadeförebyggande I din dator, via Teams Anmälan och mer info RF/SISU        
Mars 2021
  09   Tis 18:00 - 19:30 Ledare 11-12 årslag Kost I din dator, via Teams Anmälan och mer info RF/SISU        
  16   Tis 19:00 - 21:00 Utbildning Managers EIK Klubbrum EIK Intern, Anslutning Ekerö IK        
  10   Ons 18:00 - 19:30 Föräldrautbildning TEAMS EIK Intern Anslut + RF/SISU          
  10   Ons 18:30 - 21:30 Ledarutbildning EIK 1 I din dator via Teams

Anmälan och mer info

Ekerö IK        
  16   Tis 18:00 - 20:00 Ledare 11-12 årslag Skadeförebyggande I din dator, via Teams Anmälan och mer info RF/SISU        
  16   Tis 19:00 - 20:00 Utbildning Kassörer TEAMS EIK Intern Anslutning          
  18   Tor 18:00 - 20:00 NPF-utbildning för ledare till 8 - 9 - 10 årslag I din dator, via Teams Anmälan och mer info RF/SISU        
  24   Ons 18:30 - 21:30 Ledarutbildning EIK 1 I din dator via Teams

Anmälan och mer info

Ekerö IK        
April 2021
  14   Ons 18:30 - 21:30 Ledarutbildning EIK 1 I din dator via Teams

Anmälan och mer info

Ekerö IK        
  19   Mån 18:00 - 20:00 Föräldrautbildning TEAMS EIK Intern + RF/SISU          
September 2021
  09   Tor 19:00 - 21:00 Utbildning Managers Nya KOM-huset KG2 EIK Intern          
  14   Tis 19:00 - 20:00 Utbildning Kassörer Nya KOM-huset KG2 EIK Intern          
  15   Ons 18:30 - 21:30 Ledarutbildning EIK 1 Nya KOM-huset KG2

Anmälan och mer info

Ekerö IK        
  21   Tis 18:00 - 21:00 Föräldrautbildning (Helförning) STRUKEN  STRUKEN EIK Intern + RF/SISU STRUKEN          
  29   Ons 18:30 - 21:30 Ledarutbildning EIK 1 Nya KOM-huset KG2

Anmälan och mer info

Ekerö IK        
Oktober 2021
  13   Ons 18:30 - 21:30 Ledarutbildning EIK 1 Nya KOM-huset KG2

Anmälan och mer info

Ekerö IK    

 

Datum ej fastställt:

EIK 2an Ledare Verksamhetsplanering – Johan Fallby (Thomas H och Rickard M (Ekerö IK Kansli))

X/3 Länk

X/9 Länk

 

 

RF/SISU

 

”Passa på att utveckla dig och dina ledarkollegor. Delta i någon av de digitala utbildningar som RF-SISU Stockholm erbjuder dig som ledare.

Samtliga utbildningar är fokuserade utifrån nedanstående åldersintervall.

Ni kan läsa mer via länkarna.

Samtliga kurser är kostnadsfria och ni kommer att få länk till utbildningen till den mailadress du anger vid anmälan.

OBS! I och med din anmälan kommer du att få ett bekräftelsemail till den mailadress du angett vid anmälan. Under vissa omständigheter kan detta mail hamna i din skräppost. Så om du inte ser bekräftelsen i din ordinarie inkorg så sök i din skräppost.

 

De som anmäler sig kommer att få länk till den digitala utbildningen skickad direkt till den mailadress de uppger vid anmälan.

De kommer också, i samband med utbildningen, få ett material som de ska arbeta vidare inom sin ledargrupp med. Detta arbete genomförs i lärgruppsform. Så i samband med utskicket om utbildningarna vill jag också att ni bifogar filen ”Att vara lärgrupps ledare.PDF”

I och med att de genomför lärgrupperna vill jag att respektive ledare fyller i bifogad Excel fil. Den kan de skicka direkt till mig (mikael.norberg@rfsisu.se) eller via er till mig.

Att vara lärogruppsledare RF/SISU

Lärogruppsredovisning

 

Ledare 9-10 årslag - Boll och kroppsmotorik – Totte Rasmussen
22/3 (teori) Anmälan och mer info

12/4 (praktik) Anmälan och mer info

 

Ledare 13-14 årslag Mental träning – Fredrik Weibull

9/3 Anmälan och mer info

24/3 Anmälan och mer info

 

Ledare 13-14 årslag Normbollen – Charlotte Ovefeldt

24/2 Anmälan och mer info

15/3 Anmälan och mer info  

 

Ytterligare utbildningar RF/SISU (Grundutbildning tränare rekommenderas av Ekerö IK)

 

E-learning utbildningar inom ramen för RF/SISU

Lite andra bra länkar:

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/moduler/portal-for-moduler/pw/inkluderande-ledarskap-for-att-mota-idrottare-med-funktionsnedsattning/

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/

 
Just Nu
Club 1921 (Bli sponsor)
SPONSORER