ANMÄL DIG HÄR till ALLA 8 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Årsmötet

Mål för utövare samt ledares uppdrag samt disciplintrappan

Värdgrunden lärs ut under det gröna blocket mellan 5 år till 10 år (Gröna blocket).

Alla över 10 år i föreningen Ekerö IK skall kunna efterleva värdegrunden.

 

Jag som utövare i Ekerö IK har förstått innebörden av att vara utövare och kommer följa ovan värdegrund för Ekerö IK:s bästa.

Jag som ledare i Ekerö IK har förstått innebörden av att vara ledare och kommer följa ovan värdegrund för Ekerö IK:s bästa samt utbilda mina utövare.

 

DISCIPLINÄRENDEN INOM EKERÖ IK (OM NÅGON BRYTER MOT BESTÄMMELSE,
INSTRUKTION ELLER POLICY)*
1. Samtal med ledare (Tränare eller Manager) i träningsgruppen.
2. Samtal med ledare (Tränare eller Manager) med ev. målsman.
3. Samtal med sportchef och ledare med ev. målsman.
4. Samtal med kanslichef och ledare med ev. målsman.
5. Beredning av §7 (Uteslutning) enl. stadgarna för föreningsstyrelsen.
Ärenden som inte Kansliet kan avsluta eller som inte ska hanteras av föreningen kommer att
hänvisas vidare till berörd Myndighet, Förbund, Sektionsstyrelser eller Föreningsstyrelsen.
Den som anmält in till Ekerö IK får
- Ni får en kvittens så fort ärendet har kommit in.
- Ärendet kommer att fördelas till Kansliets "att göra lista" till Administrationen eller Driften
eller Sportsledningen.
- Ni får en kvittens när ärendet är åtgärdat.
I en förening ansvarar medlemmarna och, ytterst, den valda styrelsen för att föreningen
följer idrottsrörelsens värdegrund. Därför ska man i första hand om möjligt vända sig till
föreningen som handlar om avvikelser från värdegrunden. En medlem som misstänker
avvikelser från värdegrunden kan alltid vända sig föreningens styrelse.
På föreningens hemsida skall en avvikelse/tillbudsanmälan kunna göras av vem som.

EIK Värdegrund**

Personlig och idrottslig utveckling går före vikten av att vinna.

Ekerö IK vill att verksamheten samlas runt fem ledord som genomsyrar allt det vi gör. Vi ska nå resultat genom att uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker våra fem ledord:

 

GLÄDJE

Det skall vara kul med idrott. Det skall vara roligt att komma till träningar och matcher. För att betona det viktiga i att finna glädje i verksamheten, oavsett om man är spelare, ledare, sportchef, styrelsemedlem m.fl., har vi valt att kalla oss för Sveriges GLADASTE Idrottsklubb.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som sprider glädje.

Glädje genom att

Jag är snäll, är en god kamrat och uppmuntrar mina medtävlare

Vi ska göra så att glädjen alltid finns med oss, i med- och motgångar

Vi tackar motståndaren och domaren efter tävlingen

Hälsa på varandra och sprida positiv energi, prata med varandra med god ton. Uppmärksamma och prata om goda exempel.

 

ANSVAR

Idrottande handlar om att ha dubbla mål: att skapa idrottsliga prestationer och att skapa goda samhällsmedborgare. Vi vill lära barn och ungdomar en positiv självbild, ta ansvar och sätta mål för att lyckas såväl inom som utanför idrotten. Ledare och aktiva seniorer är förebilder för yngre medlemmar och har ett ansvar i rollen som förebild. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som leder till ökat ansvarstagande.

Ansvar genom att

Jag tar ansvar för min utveckling, skola/arbetsliv, fritid ska fungera med mitt idrottande.

Kallelse till tävling/träning ska alltid besvaras, om man svarat ”Ja” och inte kan delta ska frånvaro meddelas så snart man kan.

Jag följer givna tävling-/träningsinstruktioner

Ta ansvar för dina uppgifter och tillämpa positivrapportering vid utmaningar, dvs presentera ett problem med förslag på lösning. Bra förmåga att kommunicera. Hjälpsamhet.

Alla som representanter Ekerö IK uppträder som bra föredömen enligt vår värdegrund

 

TRYGGHET

Genom idrott vill vi förmedla en trygghet i att alla som vill får delta, våga försöka, våga misslyckas och våga vara sig själva. Alla ska behandlas lika och acceptera varandras olikheter. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker en sådan trygghet.

Trygghet genom att

Jag är hänsynsfull, hjälpsam och vi ställer upp för varandra.

Vi använder ett ”språk” som är inkluderande där alla trivs och känner gemenskap, exempelvis är det ”nolltollerenas” mot köns- och skällsord

Jag deltar aktivt i inlärandet; frågar om jag inte förstår, hjälper mina medutövare att förstå om det behövs, ger tränaren feedback på min upplevelse

Vi tävlar utan att kränka motståndaren, exempelvis s.k.”traschtalk” är inte acceptabelt

Vi tävlar utan att kommentera domarens utförande, ”samtal” med domare under tävling startas i regel på domarens initiativ

Förmåga att vara lyhörd, högt till tak, ha tid att landa i diskussioner, förståelse för andras åsikter, kunna vara kreativ, kunna tänka utanför ramarna, kunna arbeta självständigt. Öppenhet och ärlighet.

 

RESPEKT

Ekerö IK vill medverka till förståelse att alla människor har lika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning m.m. Alla skall respektera varandra, fair-play och nolltolerans inom idrotten. Vi utgår ifrån att multietnisk samverkan föder kreativitet. Ekerö IK tar avstånd från våld, mobbing, skadegörelse, snatteri, doping och droger. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som visar hur vi ska respektera varandra.

Respekt genom att

Jag har mitt fokus på träningen, från samlingen före till träningens slut (under den tiden är det inte tillåtet att aktivt använda mobiltelefon). Jag lyssnar aktivt på tränaren

Vid deltagande i flera idrotter ska utövaren; ha en aktiv dialog med tränarna i de olika idrotterna för att alla ”parter” ska veta hur det påverkar deltagandet, prioritera tävling i lagidrotternas seriespel när utövarens idrotter ”krockar” (för att kunna fullfölja seriespel för anmälda lag)

All frånvaro från träning ska meddelas, så snart man kan.

Vi hejar på våra utövare. Vi respekterar motståndarna som en del av tävlingen, med lika rätt till positiva upplevelser i tävlingsmomentet som oss.

Vi är sportsliga och står för ”fair play”, exempelvis ”filmning” är inte acceptabelt. Vi följer och upprätthåller tävlingsreglerna.

Vi respekterar och är sportsliga mot domarens roll och utförande. Vi tävlar utan att försöka påverka domarens utförande, under tävling gäller alltid domarens tolkning av tävlingsreglerna även om denne i enskilda situationer har strikt fel.

Lyssna och låt alla komma till tals. Stor acceptans för individen, respektera varandra, stå upp för varandra. Respektera vandras uppgifter. Att förankra saker och beslut.

 

GEMENSKAP

Gemenskap är en av de starkaste drivkrafterna inom idrott. Genom gemenskap mår vi bra och det är tillsammans man når topprestationer. Alla som vill skall vara välkomna till Ekerö IK och oavsett idrott eller lagtillhörighet så gläds vi alla med och åt varandra. Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som ger oss en större gemenskap.

Gemenskap genom att

Alla får vara med utifrån den man är.

Vi lyssnar på ledarna och varandra

Vi tar gemensamt ansvar för allas utveckling, alla utövare i gruppen ska kunna utvecklas från sin nivå i sin takt (”Tänk inte bara på din egen utveckling, fundera också på hur du kan bidra till att göra din medutövare bättre”).

Alla har ett ansvar för att främja gemenskapen. Aktiviteter, åtgärder och beslut som främjar gemenskapen ska premieras. Bra samarbetsförmåga. Ha en arbetsplats där vi i stor utsträckning träffas fysiskt på arbetsplatsen, umgås mer. En gemensam omsorg om alla aktivas bästa gäller oavsett idrott.

 
Just Nu
Club 1921 (Bli sponsor)
SPONSORER