ANMÄL DIG HÄR till ALLA 8 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Årsmötet

Prel. Årsmöte 2023 torsdag 16/3 kl. 1900 Komhuset
2023-01-10 10:00

§27 Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 

-Fastställande av röstlängd för mötet.

 

-Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

-Fastställande av dagordningen.

 

-Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

 

-Val av justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

 

-Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

 

-Revisorernas berättelse över Föreningsstyrelsens förvaltning för det senaste räkenskapsåret.

 

-Fråga om ansvarsfrihet för Föreningsstyrelsen för den tid revisionen avser.

 

-Fastställande av årsavgift.

 

-Fastställande av budget för det kommande räkenskapsåret.

 

Val av

 

-Föreningsstyrelsens ordförande för en tid av 2 år

 

-Övriga ledamöter i Föreningsstyrelsen, för en tid av 1–2 år

 

-Ersättare i Föreningsstyrelsen med för dem fastställd turordning, för en tid av 1–2 år

 

-Idrottskommitteordföranden för en tid av 2 år

 

-Övriga medlemars roller i Idrottskommittéer, för en tid av 1–2 år

 

-Två revisorer jämte ersättare, för en tid av 1 år (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter och ej heller idrottskommitteer medlemar ingå)

 

-En ledamot i valberedningen per aktiv idrott för en tid av 1–2 år, av vilka en ordförande och en vice ordförande skall anges (i detta val får inte Föreningsstyrelsens ledamöter delta).

 

-Behandling av inkomna motioner

 

-Övriga frågor

 
JUST NU
Ekerö IK Sponsorer