ANMÄL DIG HÄR till ALLA 9 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Covid-19 information

Coronaviruset och Idrottsrörelsen, Uppdatering 2021-06-01

På den här sidan samlar Ekerö IK in den senaste informationen om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Vi länkar till Folkhälsomyndigheten, RF samt våra specialidrottsförbund via listen ovan och länge ned i denna text.

 
2021-05-31
 
Uppdatering av FHM och Ekerö kommun. Specialidrottsförbunden har löpande uppdatering via aktuell sekrion. 

Vid frågor om anläggningarnas öppnande kontakta kultur och fritid via kultur.och.fritidskontoret@ekero.se

Frågor inom klubben ställs till resp. idrottsbrevlåda eller till kansli@ekeroik.se

Kort sammanfattning generellt i Ekerö IK:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

 

2. Ekerö IK tillåter publik i viss omfattning from 1/6 

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

 • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

 

MATCHVÄRDAR kommer tillämpas, var god följ deras anvisningar om att hålla avstånd (1 m). Följs inte anvisningar tillkallas väktare (Avarn ekerö) vid behov. Respektive sektion kan begränsa publikintag till resp. aktivitet. Ekerö IK tolkar KG1 och KG2, Träkvistavallen, som avgränsade genom de två olika ingångarna. Se sektionens hemsida och utskick.

 

3. Ombyte och dusch ska ske hemma, "Omklädningsrummen är öppna för toalettbesök, handtvätt och skadevård, endast en till två personer kan vistas samtidigt i omklädningsrummet" (riktlinjer från Ekerö kommun per 2021-01-21).

 

4. Undvik trängsel i möjligaste mån, undvik samlingar så långt det går och försök ha nödvändiga samlingar utomhus. 11-plans Fotbollsplanerna, Se riktlinjer nedan.

 

5. Städa extra efter Er, Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc.

 
6. Träning, Tävling i Stockholm.

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper.
Specialidrottsförbunden uppdaterar löpande avseende tävlingar samt rekommendationer i träning i resp. idrott (se sektionernas uppdateringar)

 

7. All verksamhet i kommunala anläggningar from 1/6.

 

Det här gäller för Ekerö kommuns idrottsplatser och idrottshallar.
• Fortsätt följ FHM allmänna råd för minskad smittspridning.
• Omklädningsrummen kommer även fortsättningsvis vara stängda för
ombyte men öppna för toalettbesök, om ingen annan toalett finns
tillgänglig.
• Följ FHM regler om publika arrangemang, om ni väljer att ta emot publik.
• Vi vill att ni informerar oss om att ni planerar att ta emot publik samt att ni
skickar in en plan för hur ni kommer att agera för att följa FHM föreskrifter
och allmänna råd. Vi vill ha informationen senast tre arbetsdagar före
planerat arrangemang till kultur.och.fritidskontoret@ekero.se
• Föreningen står själv för de resurser som krävs för att kunna följa FHM
regler, tex publikvärdar, tillfällig uppmärkning av sittplatser mm
• Anläggningar med läktare där det är möjligt att genomföra arrangemang
med sittande publik är: Mälaröhallen, Bollhallen, Allhallen, Vikingahallen
och Träkvistavallen plan 1/friidrottsytorna. 

 

Anläggningarna

 • Varje anläggning är skyltade med information om maxantal för nyttjande av anläggningen med hänvisning till pandemilagen och lokala förutsättningar.
 • Varje nyttjande av träningsyta skall bokas, tillgång till anläggningen gäller bara under bokningstiden.
 • Nya bokningar kan endast göras av en godkänd idrottsförening, för träning eller tävling sanktionerad av ett idrottsförbund.
 • Omklädningsrummen är öppna för toalettbesök, handtvätt och skadevård.

 

Det gäller särskilda allmänna råd för unga och vuxna (födda 2001 eller tidigare), det innebär att träning för denna grupp i förstahand ska bedrivas utomhus, se FHM hemsida för mer information,

Träningsyta

 • Enligt nedanstående förteckning ser ni maxantalet deltagare på respektive verksamhetsyta/anläggning. Ledare inkluderas i maxantalet.
 • En träningsyta får endast nyttjas av en träningsgrupp i taget. Innan nästa grupp kliver på ytan ska föregående ha lämnat. En anläggning kan ha fler träningsytor, se nedan.

Förförening/träningsgrupp

 • Informera vårdnadshavare om att lämning och hämtning av de aktiva skall ske utanför anläggningen.
 • Det skall finnas tydliga på- och avstigningszoner vid varje enskild träningsyta.
 • Vid match eller annan tävlingssituation ska en plan upprättas för hur den kan genomföras på ett smittsäkert sätt och i följd med FHM och Regeringens regler för minskad smittspridning.
 • Träningsgrupp är lika med de individer som vid det tillfället tränar samtidigt, de behöver inte tillhöra samma lag eller förening.
 • Varje enskild gruppledare skall kunna redogöra för en plan för hur verksamheten bedrivs smittsäkert

 

Information om maxantalpersoner per träningsyta i Ekerö Kommuns idrottsanläggningar som hyrs ut av Kultur-och fritidsförvaltningen.

 

Träningsyta

Antal deltagare ink. ledare

Övrig information

Mälaröhallen

50 personer

Hela hallen endast en bokare

Mälaröhallen AB

Mälaröhallen AC
Mälaröhallen BDE

Mälaröhallen CDE

25 personer

Inpassering genom spelarentrén
Inpassering genom spelarentrén
Inpassering genom publikentrén
Inpassering genom publikentrén

Tappströmskolans Bollhallen

50 personer

 

Stenhamraskolan gymnastiksal

25 personer

 

Tappströmskolans gymnastiksal Uppgårdskolans gymnastiksal
Stenhamraskolan Halvsal**

20 personer
Drottningholms gymnastiksal Ekebyhovsskolans gymnastiksal Färentunaskolans gymnastiksal Munsöskolans gymnastiksal Närlundaskolans gymnastiksal Sundbyskolans gymnastiksal Träkvistaskolans gymnastiksal
Sandudden skolans rörelserum
Uppgårdsskolan Halvsal**

15 personer


Skå skolans gymnastiksal Träkvistaskolans rörelserum

10 personer

 

Allhallens ishall

Vikingahallens ishall

50 personer

 

Träkvistavallen

Fotbollsplan konstgräs 1

Fotbollsplan Konstgräs 2

Friidrottsytor


40 personer per 1/4
40 personer per 1/4
40 personer x 2 grupp.

 

Svanängens IP

Fotbollsplan konstgräs

Fotbollsplan naturgräs


40 personer per ¼
40 personer per 1/4

 

 

**Gäller endast om vikväggen är neddragen och separata entréer används.

 

 

 

Vid frågor kontakta kultur och fritid via kultur.och.fritidskontoret@ekero.se

https://www.ekero.se/uppleva-gora

 

Riskanalys EIK

Träningsgrupper eller sektioner som ska arrangera aktiviteter som närmar sig risk eller gränser för  bestämmelser/riktlinjer ska göra en dokumenterad riskanalys via detta formulär:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xUk-bTLKF0-2ganRg6j3IEV54FkQxoFMha4ZNUQ0eMlUQkpXS1dZR0U1QTY2UTJKWUkwQkVEUzVUVy4u

 

 

Folkhälsomyndighetens och de olika förbundens rekommendationer

 

2021-01-21 Pandemilagen 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/

 

2021-05-01 Regeringen

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/forslag-gallande-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-remitteras/

 

2021-05-01 Folkhälsomyndigheten, FHM

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

 

 

2021-01-15 Smittskyddsläkarens STHLM

 

2021-05-12 Riksidrottsförbundet, RF

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/matchochtavlingimindreomfattningtillatsforallaaldrar/

 

2021-01-21 Armbrytning; https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

2021-01-21 Badminton

https://www.badminton.nu/Coronainfo/

 

2021-01-21 Bordtennis

https://www.svenskbordtennis.com/Nyheter/Aktuellt/Nyhetsarkiv/svenskabordtennisforbundetscoronaprotokoll/

 

2021-01-21 Bågskytte

"https://www.bagskytte.se/"

 

2021-01-21 Fotboll/Futsal

http://www.stff.se/

 

2021-01-21 Innebandy 

https://www.innebandy.se/stockholm/

2021-01-21 Ishockey

https://www.stockholmhockey.se/Covid-19Info/

 

2021-01-21 Skridsko 

https://www.skridsko.se/svenskaskridskoforbundet/covid-19coronaviruset/

 

Vid konstaterad Covid-19:

FHM:

 • identifiera vilka som kan ha utsatts för smitta av indexfallet, från det att den personen blev smittsam (dessa personer räknas som nära kontakter)
 • informera nära kontakter om vikten av fysisk distansering, att undvika fysiska kontakter under inkubationstiden, och att vara uppmärksamma på tidiga symtom på covid-19
 • informera nära kontakter med symtom om att de ska stanna hemma och isolera sig samt kontakta hälso- och sjukvård för provtagning

Ekerö IK:

- Individen isoleras från verksamhet intill 7 symtomfria dagar.

- Grupp/Grupper i kontakt 24h innan positivprovtagning informeras.

- Individer i grupper som informeras. Ökad vaksamhet på symtom samt test vid symtom.

- Grupper skall överväga (med hjälpa av riskanalysen ovan) att ställa in sin verksamhet i 14dagar (inkubationstid). Om verksamhet genomförs görs riskanalysen ovan!

 

Rickard Markusson
Ekerö IK Kansli
kansli@ekeroik.se
Ekerö IK tillåter publik i viss omfattning from 1/6 
2021-05-31 20:17
2021-05-31

 

EIK Covid-19 sida: http://www.ekeroik.se/start/?ID=287380

2. Ekerö IK tillåter publik i viss omfattning from 1/6 

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

 • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

MATCHVÄRDAR kommer tillämpas, var god följ deras anvisningar om att hålla avstånd (1,5 m). Följs inte anvisningar tillkallas väktare (Avarn ekerö) vid behov. Respektive sektion kan begränsa publikintag till resp. aktivitet. Ekerö IK tolkar KG1 och KG2, Träkvistavallen, som avgränsade genom de två olika ingångarna. Se sektionens hemsida och utskick.

 
6. Träning, Tävling i Stockholm.

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper.
Specialidrottsförbunden uppdaterar löpande avseende tävlingar samt rekommendationer i träning i resp. idrott (se sektionernas uppdateringar)

 

7. All verksamhet i kommunala anläggningar from 1/6.

Det här gäller för Ekerö kommuns idrottsplatser och idrottshallar.
• Fortsätt följ FHM allmänna råd för minskad smittspridning.
• Omklädningsrummen kommer även fortsättningsvis vara stängda för
ombyte men öppna för toalettbesök, om ingen annan toalett finns
tillgänglig.
• Följ FHM regler om publika arrangemang, om ni väljer att ta emot publik.
• Vi vill att ni informerar oss om att ni planerar att ta emot publik samt att ni
skickar in en plan för hur ni kommer att agera för att följa FHM föreskrifter
och allmänna råd. Vi vill ha informationen senast tre arbetsdagar före
planerat arrangemang till kultur.och.fritidskontoret@ekero.se
• Föreningen står själv för de resurser som krävs för att kunna följa FHM
regler, tex publikvärdar, tillfällig uppmärkning av sittplatser mm
• Anläggningar med läktare där det är möjligt att genomföra arrangemang
med sittande publik är: Mälaröhallen, Bollhallen, Allhallen, Vikingahallen
och Träkvistavallen plan 1/friidrottsytorna.

 

/Rickard Markusson, Ekerö IK Kansli

2021-05-31

Nyhet från RF 2021-05-12
2021-05-12 16:49

Detta gäller från den 1 juni

 • Tävling och match samt mindre cuper utomhus och inomhus tillåts för barn och ungdomar.
 • Sommarläger och kollo tillåts för barn och ungdomar.
 • Tävling och match i mindre skala tillåts för vuxna utomhus.
 • Tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts för 150 personer.
 • 500 personer tillåts för publik med anvisad plats utomhus.
 • 100 personer tillåts för publik utan anvisad plats utomhus.
 • 8 personer tillåts fortsatt för publik utan anvisad plats inomhus.
 • 50 personer tillåts för publik med anvisad plats inomhus.

Samtidigt gäller fortfarande att alla ska ta hänsyn till allmänna råd och rekommendationer om att till exempel hålla avstånd. Förtydligande kring de olika punkterna (eventuella övernattningar, ålder för barn och ungdomar, vad som menas med mindre skala med mera) kommer att ges när Folkhälsomyndigheten gått ut med detta.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet

 

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/lattnaderforidrottenfran1juni

---   

Innebörd för Ekerö IK kommer från resp. sektion.

EIKs samlade covid-19 sida:

http://www.ekeroik.se/start/?ID=287380

 

/Rickard Markusson, kanslichef EIK

 

Beskeden kommer via resp. sektion
2021-02-05 09:10

Vi inväntar besked från Specialidrottsförbunden samt Ekerö kommun. Beskeden kommer via resp. sektion (se sektionens hemsida ovan samt bevaka mailen)

Men gymnasieungdomar gör Er redo för träning from 6/2 :-)


Uppdaterade: 05.02-2021:

Regeringen meddelade den 4 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/regeringenrekommenderarattalloffentligverksamhetsomintearnodvandigstangstill24januari.vadinnebardetforidrotten


/Rickard Markusson, Kanslichef EIK

Regler Idrottsplatser i Ekerö Kommuns (ej ishall) från 210119
2021-01-19 11:57

Ordinarie regelverk för varje enskild anläggning gäller enligt tidigare bestämmelser. Det innebär att det som normalt är stängt under vintersäsong och vid vinterunderlag är det även nu.

 

För anläggningen

·       Varje nyttjande av träningsyta inom idrottsanläggningen skall bokas, bokning kan endast göras av en godkänd idrottsförening.

·       Om en anläggning kan nyttjas för spontanidrott skall ytan vara tydligt bokad som spontanidrott/ allmänhetenstid. Maxdeltagandet är då detsamma som vid gruppverksamhet.

·       Endast anläggningspersonal, de aktiva och ledare för träningsgrupperna får vistas på anläggningarna.

·       Inomhusytor skall ej beträdas annat än av hygieniska skäl och då endast av en person i taget. Omklädningsrum är öppna för toalettbesök och ev. skadevård. Vid sådan yta skall det alltid finnas möjlighet att rengöra händer med tvål och vatten och/eller handsprit

För träningsyta

  En träningsgrupp är max 20 deltagare inklusive ledare.

 • ·       En träningsyta får endast nyttjas av en träningsgrupp i taget.
 • ·       En fullstor fotbollsplan kan delas upp i max 4 st träningsytor.
 • ·       En friidrottsanläggning kan max delas upp i 2 st träningsytor. Friidrottsanläggningen är för
 • ·       närvarande stängd för vintern.
 • ·       Varje träningsyta skall dock vara minst 500 kvm.

Förförening/träningsgrupp

·       Följ ert specialförbunds regler för minskad smittspridning.

·       Informera vårdnadshavare om att lämning och hämtning av de aktiva skall ske utanför anläggningen.

·       Varje träningstillfälle inleds och avslutas med information om vilka regler som gäller för smittsäker träning vid specifik anläggning.

·       Det skall finnas tydliga på- och avstigningszoner vid varje enskild träningsyta.

·       Kommunikation mellan närvarande ledare är väsentlig för att minska krockar och blandning av grupper.

·       Undvik kollektivt resande till och från träning.

 

Varje enskild gruppledare skall kunna redogöra för en plan hur verksamheten bedrivs smittsäkert.

 

Kontakt och frågor kultur.och.fritidskontoret@ekero.seBeslut om inomhusidrotten kommer förhoppningsvis Torsdag 21/1 /Rickard Markusson, Ekerö IK Kansli

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
 
SPONSORER