ANMÄL DIG HÄR till ALLA 9 IDROTTER och AKTIVITETER!!!
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag
Covid-19 information

Coronaviruset och Idrottsrörelsen, Uppdatering 2021-08-25

På den här sidan samlar Ekerö IK in den senaste informationen om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

 

Länkar till Ekerö kommun, Folkhälsomyndigheten, RF samt våra specialidrottsförbund via listen ovan.

 

Frågor inom klubben ställs till resp. idrottsbrevlåda eller till kansli@ekeroik.se

Kort sammanfattning generellt i Ekerö IK:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.

 • Ökat ansvar i familjen att kontrollera så att deltagarna i Ekerö IKs verksamhet verkligen är symptomfria. Får man symtom under aktiviteten så avbryter man och isolerar sig intill testsvar.
 • Är man inte i skolans verksamhet med syftet att minska smittspridningen så bör man inte heller delta i Ekerö IKs verksamheter eller aktiviteter där man möts fysiskt, under samma period.

 

2. Ekerö IK tillåter publik i viss omfattning from 1/7 

 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer. Sällskapet ska fortfarande kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till andra sällskap.
Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2
Inomhus Inomhus sittande Utomhus Utomhus sittande Motionslopp
50 300 600 3 000 900

 

MATCHVÄRDAR kan tillämpas vid behov (utifrån riskanlays) i Ekerö IK, ledare eller/och kansli avgör.

 

3. Omklädningsrummen är öppna, Håll avstånd, minimera tiden, undvik trängsel (riktlinjer från Ekerö kommun per 2021-08-24).

 

4. Undvik trängsel i möjligaste mån.

 

5. Städa extra efter Er, Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc.

 
6. Träning, Tävling i Stockholm.
 
Specialidrottsförbunden uppdaterar löpande avseende tävlingar samt rekommendationer i träning i resp. idrott (se sektionernas uppdateringar).
 • Håll avstånd i aktiviteterna särskilt vid samlingar.

 

7. All verksamhet i kommunala anläggningar from 1/6.

Det här gäller för Ekerö kommuns idrottsplatser och idrottshallar.
• Fortsätt följ FHM allmänna råd för minskad smittspridning.
• Omklädningsrummen kommer öppna from 16/8.
• Följ FHM regler om publika arrangemang, om ni väljer att ta emot publik.
• Föreningen står själv för de resurser som krävs för att kunna följa FHM
regler, tex publikvärdar, tillfällig uppmärkning av sittplatser mm
• Anläggningar med läktare där det är möjligt att genomföra arrangemang
med sittande publik är: Mälaröhallen, Bollhallen, Allhallen, Vikingahallen
och Träkvistavallen plan 1/friidrottsytorna. 

 

Anläggningarna

 • Varje nyttjande av träningsyta skall bokas, tillgång till anläggningen gäller bara under bokningstiden.
 • Nya bokningar kan endast göras av en godkänd idrottsförening, för träning eller tävling sanktionerad av ett idrottsförbund.
 • Omklädningsrummen är öppna from 16/8. 

 

Förförening/träningsgrupp

 • Vid match eller annan tävlingssituation ska en plan upprättas för hur den kan genomföras på ett smittsäkert sätt och i följd med FHM och Regeringens regler för minskad smittspridning.
 • Träningsgrupp är lika med de individer som vid det tillfället tränar samtidigt, de behöver inte tillhöra samma lag eller förening.

 

Riskanalys EIK

Träningsgrupper eller sektioner som ska arrangera aktiviteter som närmar sig risk eller gränser för  bestämmelser/riktlinjer ska göra en dokumenterad riskanalys via detta formulär:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xUk-bTLKF0-2ganRg6j3IEV54FkQxoFMha4ZNUQ0eMlUQkpXS1dZR0U1QTY2UTJKWUkwQkVEUzVUVy4u

 

 

 

Vid konstaterad Covid-19:

FHM:

 • identifiera vilka som kan ha utsatts för smitta av indexfallet, från det att den personen blev smittsam (dessa personer räknas som nära kontakter)
 • informera nära kontakter om vikten av fysisk distansering, att undvika fysiska kontakter under inkubationstiden, och att vara uppmärksamma på tidiga symtom på covid-19
 • informera nära kontakter med symtom om att de ska stanna hemma och isolera sig samt kontakta hälso- och sjukvård för provtagning

Ekerö IK:

- Individen isoleras från verksamhet intill 7 symtomfria dagar.

- Grupp/Grupper i kontakt 24h innan positivprovtagning informeras.

- Individer i grupper som informeras. Ökad vaksamhet på symtom samt test vid symtom.

- Grupper skall överväga (med hjälpa av riskanalysen ovan) att ställa in sin verksamhet i 14dagar (inkubationstid). Om verksamhet genomförs görs riskanalysen ovan!

 

Rickard Markusson
Ekerö IK Kansli
kansli@ekeroik.se
Ekerö IK tillåter publik i viss omfattning from 1/6 
2021-05-31 20:17
2021-05-31

 

EIK Covid-19 sida: http://www.ekeroik.se/start/?ID=287380

2. Ekerö IK tillåter publik i viss omfattning from 1/6 

Den 1 juni kommer även ändringar kring pandemilagen börja gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar.

 • Vid tävling för idrotter på väg, vatten och i skog tillåts 150 utövare.
 • Vid match/tävling utomhus på avgränsad arena tillåts 500 åskådare om de anvisas sittplats, eller 100 åskådare utan anvisad sittplats.
 • Vid tävling/match inomhus tillåts 50 åskådare om de anvisas sittplats, eller 8 åskådare utan anvisad sittplats.

Liksom tidigare gäller fortsatt begränsningar för antal personer inomhus. Maxantalet får aldrig överstiga 500 personer oavsett lokalens storlek. Beräkning av antalet ska göras utifrån att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

MATCHVÄRDAR kommer tillämpas, var god följ deras anvisningar om att hålla avstånd (1,5 m). Följs inte anvisningar tillkallas väktare (Avarn ekerö) vid behov. Respektive sektion kan begränsa publikintag till resp. aktivitet. Ekerö IK tolkar KG1 och KG2, Träkvistavallen, som avgränsade genom de två olika ingångarna. Se sektionens hemsida och utskick.

 
6. Träning, Tävling i Stockholm.

Föreningar inom idrott, kultur och fritid bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
 • endast genomföra mindre läger och cuper.
Specialidrottsförbunden uppdaterar löpande avseende tävlingar samt rekommendationer i träning i resp. idrott (se sektionernas uppdateringar)

 

7. All verksamhet i kommunala anläggningar from 1/6.

Det här gäller för Ekerö kommuns idrottsplatser och idrottshallar.
• Fortsätt följ FHM allmänna råd för minskad smittspridning.
• Omklädningsrummen kommer även fortsättningsvis vara stängda för
ombyte men öppna för toalettbesök, om ingen annan toalett finns
tillgänglig.
• Följ FHM regler om publika arrangemang, om ni väljer att ta emot publik.
• Vi vill att ni informerar oss om att ni planerar att ta emot publik samt att ni
skickar in en plan för hur ni kommer att agera för att följa FHM föreskrifter
och allmänna råd. Vi vill ha informationen senast tre arbetsdagar före
planerat arrangemang till kultur.och.fritidskontoret@ekero.se
• Föreningen står själv för de resurser som krävs för att kunna följa FHM
regler, tex publikvärdar, tillfällig uppmärkning av sittplatser mm
• Anläggningar med läktare där det är möjligt att genomföra arrangemang
med sittande publik är: Mälaröhallen, Bollhallen, Allhallen, Vikingahallen
och Träkvistavallen plan 1/friidrottsytorna.

 

/Rickard Markusson, Ekerö IK Kansli

2021-05-31

Beskeden kommer via resp. sektion
2021-02-05 09:10

Vi inväntar besked från Specialidrottsförbunden samt Ekerö kommun. Beskeden kommer via resp. sektion (se sektionens hemsida ovan samt bevaka mailen)

Men gymnasieungdomar gör Er redo för träning from 6/2 :-)


Uppdaterade: 05.02-2021:

Regeringen meddelade den 4 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda men att aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/regeringenrekommenderarattalloffentligverksamhetsomintearnodvandigstangstill24januari.vadinnebardetforidrotten


/Rickard Markusson, Kanslichef EIK

Regler Idrottsplatser i Ekerö Kommuns (ej ishall) från 210119
2021-01-19 11:57

Ordinarie regelverk för varje enskild anläggning gäller enligt tidigare bestämmelser. Det innebär att det som normalt är stängt under vintersäsong och vid vinterunderlag är det även nu.

 

För anläggningen

·       Varje nyttjande av träningsyta inom idrottsanläggningen skall bokas, bokning kan endast göras av en godkänd idrottsförening.

·       Om en anläggning kan nyttjas för spontanidrott skall ytan vara tydligt bokad som spontanidrott/ allmänhetenstid. Maxdeltagandet är då detsamma som vid gruppverksamhet.

·       Endast anläggningspersonal, de aktiva och ledare för träningsgrupperna får vistas på anläggningarna.

·       Inomhusytor skall ej beträdas annat än av hygieniska skäl och då endast av en person i taget. Omklädningsrum är öppna för toalettbesök och ev. skadevård. Vid sådan yta skall det alltid finnas möjlighet att rengöra händer med tvål och vatten och/eller handsprit

För träningsyta

  En träningsgrupp är max 20 deltagare inklusive ledare.

 • ·       En träningsyta får endast nyttjas av en träningsgrupp i taget.
 • ·       En fullstor fotbollsplan kan delas upp i max 4 st träningsytor.
 • ·       En friidrottsanläggning kan max delas upp i 2 st träningsytor. Friidrottsanläggningen är för
 • ·       närvarande stängd för vintern.
 • ·       Varje träningsyta skall dock vara minst 500 kvm.

Förförening/träningsgrupp

·       Följ ert specialförbunds regler för minskad smittspridning.

·       Informera vårdnadshavare om att lämning och hämtning av de aktiva skall ske utanför anläggningen.

·       Varje träningstillfälle inleds och avslutas med information om vilka regler som gäller för smittsäker träning vid specifik anläggning.

·       Det skall finnas tydliga på- och avstigningszoner vid varje enskild träningsyta.

·       Kommunikation mellan närvarande ledare är väsentlig för att minska krockar och blandning av grupper.

·       Undvik kollektivt resande till och från träning.

 

Varje enskild gruppledare skall kunna redogöra för en plan hur verksamheten bedrivs smittsäkert.

 

Kontakt och frågor kultur.och.fritidskontoret@ekero.seBeslut om inomhusidrotten kommer förhoppningsvis Torsdag 21/1 /Rickard Markusson, Ekerö IK Kansli

Idrottskontoret hjälper oss i Covid-19
2020-09-04 20:05
Anneli och kollegorna har sammanfatrat det bra och tydligt avseende publik i kpmmunens idrottsföreningar:

"...Den korta sammanfattande förklaringen är att om föreningarna tillåter publik så blir matchen/ träningen plötsligt ett publikt arrangemang och räknas då som en offentlig tillställning eller allmän sammankomst som är en lag som vi måste följa. Man bjuder in allmänheten till att se på matchen/träningen.  Då är 50 personers regeln gällande och föreningen kan få påföljder om de inte håller sig till den regeln. Tillstånd ska sökas hos polisen. Specialförbunden för idrotterna har varit tydliga med att de inte kan stå bakom de föreningar som inte följer lagen om offentlig tillställning och allmän sammankomst. 
Träningsanläggningar med bara utövare och ledare råder INTE under lagen om offentlig tillställning eller allmän sammankomst och räknas på samma sätt som ex Ex, skolor, gallerior, matbutiker, badhus mm. Skillnaden här är att vi inte bjuder in allmänheten, träning och matcher är endast för idrottsutövarna. Här är det de allmänna råden enligt FHM (Folkhälsomyndigheten) som gäller. Håll avstånd, tvätta händerna mm: ...."


Vänliga Hälsningar 
Kultur och Fritidsförvaltningen idrottsanläggningar 
Genom Anneli Vesterlund

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
 
SPONSORER