ANMÄL DIG HÄR!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekerö IK
Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och Idrottsrörelsen, Uppdatering 2021-01-21
På den här sidan samlar Ekerö IK in den senaste informationen om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Vi länkar till Folkhälsomyndigheten, RF samt våra specialidrottsförbund via listen ovan och länge ned i denna text.

2021-01-21
Uppdatering av FHM och Ekerö kommun. Specialidrottsförbunden har löpande uppdatering via aktuell sekrion. 

Vid frågor om anläggningarnas öppnande kontakta kultur och fritid via kultur.och.fritidskontoret@ekero.se

Frågor inom klubben ställs till resp. idrottsbrevlåda eller till kansli@ekeroik.se

Kort sammanfattning generellt i Ekerö IK:

1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn med symtomfrihet innan återgång till fysisk aktivitet. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt. Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.


2. Ekerö IK undanber sig all publik vid alla matcher eller tävlingar samt vid träningar och aktiviteter som föreningen arrangerar. 

Alla föräldrar, som inte är ledare eller har särskilt utsedd arbetsuppgift eller inte är kallad i samband med aktivitet (ex. bemanna sekretariat vid match, föräldramöte, ledarmöte) ska i görligaste mån hålla sig utanför idrottsplatser och hallar som Ekerö IK nyttjar för sina aktiviteter.


3. Ombyte och dusch ska ske hemma, "Omklädningsrummen är öppna för toalettbesök, handtvätt och skadevård, endast en till två personer kan vistas samtidigt i omklädningsrummet" (riktlinjer från Ekerö kommun per 2021-01-21).


4. Undvik trängsel i möjligaste mån, undvik samlingar så långt det går och försök ha nödvändiga samlingar utomhus. 11-plans Fotbollsplanerna, Se riktlinjer nedan.


5. Städa extra efter Er, Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc.


6. Tävling, Matcher i Stockholm minst intill 24/1. 
Specialidrottsförbunden uppdaterar löpande avseende tävlingar samt rekommendationer i träning i resp. idrott (se sektionernas uppdateringar)


7. All verksamhet i kommunala anläggningar

 Från och med måndag den 18 januari

För anläggningen

·       Varje nyttjande av träningsyta inom idrottsanläggningen skall bokas, bokning kan endast göras av en godkänd idrottsförening.

·       Om en anläggning kan nyttjas för spontanidrott skall ytan vara tydligt bokad som spontanidrott/ allmänhetenstid. Maxdeltagandet är då detsamma som vid gruppverksamhet.

·       Endast anläggningspersonal, de aktiva och ledare för träningsgrupperna får vistas på anläggningarna.

·       Inomhusytor skall ej beträdas annat än av hygieniska skäl och då endast av en person i taget. Omklädningsrum är öppna för toalettbesök och ev. skadevård. Vid sådan yta skall det alltid finnas möjlighet att rengöra händer med tvål och vatten och/eller handsprit

För träningsyta

  En träningsgrupp är max 20 deltagare inklusive ledare.

 • ·       En träningsyta får endast nyttjas av en träningsgrupp i taget.
 • ·       En fullstor fotbollsplan kan delas upp i max 4 st träningsytor.
 • ·       En friidrottsanläggning kan max delas upp i 2 st träningsytor. Friidrottsanläggningen är för
 • ·       närvarande stängd för vintern.
 • ·       Varje träningsyta skall dock vara minst 500 kvm.


BESLUT Torsdag 2021-01-21

Regler för Ekerö kommuns idrottsanläggningar  (Länk till dokument) från måndagen den 25 januari 2021

Anläggningarna

· Varje nyttjande av träningsyta inom idrottsanläggningen skall bokas, tidigare bokningar gäller men varje bokning ska utvärderas utifrån smittsäker träning och FHM allmänna råd, bokaren ansvarar för att avboka sin bokning. Nya bokningar kan endast göras av en godkänd idrottsförening. Inga arrangemang och publika bokningar kan göras tillsvidare.

· Varje anläggning är skyltade med information om maxantal för nyttjande av anläggningen med hänvisning till pandemilagen och lokala förutsättningar.

· Endast anläggningspersonal, de aktiva och ledare för träningsgrupperna får vistas i anläggningarna.

· Uppvärmning, samling och avslut utanför bokad tid sker utomhus.

· Omklädningsrummen är öppna för toalettbesök, handtvätt och skadevård, endast en till två personer kan vistas samtidigt i omklädningsrummet.

Det gäller särskilda allmänna råd för unga och vuxna (födda 2004 eller tidigare)

· Det innebär att träning för denna grupp i förstahand ska bedrivas utomhus

· Grupper som träffas inomhus ska vara få till antal

Träningsyta

· Enligt nedanstående förteckning ser ni maxantalet deltagare på respektive verksamhetsyta/anläggning. Ledare inkluderas i maxantalet.

· En träningsyta får endast nyttjas av en träningsgrupp i taget men en anläggning kan ha fler träningsytor, se nedan.

· Om en anläggning kan nyttjas för spontanidrott skall ytan vara tydligt bokad som spontanidrott/ allmänhetenstid. Maxdeltagandet är då detsamma som vid gruppverksamhet.

Förförening/träningsgrupp

· Följ ert specialförbunds regler för minskad smittspridning.

· Informera vårdnadshavare om att lämning och hämtning av de aktiva skall ske utanför anläggningen.

· Varje träningstillfälle inleds och avslutas med information om vilka regler som gäller för sittsäker träning vid specifik anläggning.

· Det skall finnas tydliga på- och avstigningszoner vid varje enskild träningsyta.

· Kommunikation mellan närvarande ledare är väsentlig för att minska krockar och blandning av grupper.

· Undvik kollektivt resande till och från träning.

Varje enskild gruppledare skall kunna redogöra för en plan hur verksamheten bedrivs sittsäkert.


Information om maxantalpersoner per träningsyta i Ekerö Kommuns idrottsanläggningar som hyrs ut av Kultur-och fritidsförvaltningen.

Mälaröhallen 40 personer Hela hallen endast en bokare

Mälaröhallen BDE 20 personer Inpassering genom publikentrén

Mälaröhallen AC 20 personer Inpassering genom spelarentrén

Mälaröhallen CDE 20 personer Inpassering genom publikentrén

Mälaröhallen AB 20 personer Inpassering genom spelarentrén

Tappströmskolans Bollhall 25 personer

Stenhamraskolans gymnastiksal 25 personer

Tappströmskolans gymnastiksal 25 personer

Uppgårdskolans gymnastiksal 20 personer

Drottningholms gymnastiksal 20 personer

Ekebyhovsskolans gymnastiksal 20 personer

Färentunaskolans gymnastiksal 20 personer

Munsöskolans gymnastiksal 20 personer

Närlundaskolans gymnastiksal 20 personer

Sundbyskolans gymnastiksal 20 personer

Träkvistaskolans gymnastiksal 20 personer

Sandudden skolans rörelserum 15 personer

Skå skolans gymnastiksal 15 personer

Träkvistaskolans rörelserum 10 personer

Allhallens ishall 30 personer

Vikingahallens ishall 30 personer

Träkvistavallen

Fotbollsplan konstgräs 1 Stängd för vintern, Friidrottsytor Stängd för vintern 

Fotbollsplan Konstgräs 2 20 personer per 1/4

Svanängens IP Fotbollsplan konstgräs Stängd för vintern, Fotbollsplan naturgräs Stängd för vintern


Vid frågor kontakta kultur och fritid via kultur.och.fritidskontoret@ekero.se

https://www.ekero.se/uppleva-gora


Riskanalys EIK

Träningsgrupper som ska arrangera aktiviteter som är längre i tid än normala träningar, match etc (ex träningsläger, cuper) ska göra en dokumenterad riskanalys via detta formulär:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xUk-bTLKF0-2ganRg6j3IEV54FkQxoFMha4ZNUQ0eMlUQkpXS1dZR0U1QTY2UTJKWUkwQkVEUzVUVy4uFolkhälsomyndighetens och de olika förbundens rekommendationer


2021-01-21 Pandemilagen 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/


2021-01-21 Folkhälsomyndigheten, FHM

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/


2021-01-15 Smittskyddsläkarens STHLM


2021-01-21 Riksidrottsförbundet, RF

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/traningforbarnochungdomarkanstartaigen/


2021-01-21 Armbrytning; https://www.budokampsport.se/2020/03/12/idrott-och-coronavirus-covid-19/

2021-01-21 Badminton

https://www.badminton.nu/Coronainfo/


2021-01-21 Bordtennis

https://www.svenskbordtennis.com/Nyheter/Aktuellt/Nyhetsarkiv/svenskabordtennisforbundetscoronaprotokoll/


2021-01-21 Bågskytte

"https://www.bagskytte.se/"


2021-01-21 Fotboll/Futsal

http://www.stff.se/


2021-01-21 Innebandy 

https://www.innebandy.se/stockholm/

2021-01-21 Ishockey

https://www.stockholmhockey.se/Covid-19Info/


2021-01-21 Skridsko 

https://www.skridsko.se/svenskaskridskoforbundet/covid-19coronaviruset/


Vid konstaterad Covid-19:

FHM:

 • - identifiera vilka som kan ha utsatts för smitta av indexfallet, från det att den personen blev smittsam (dessa personer räknas som nära kontakter)
 • - informera nära kontakter om vikten av fysisk distansering, att undvika fysiska kontakter under inkubationstiden, och att vara uppmärksamma på tidiga symtom på covid-19
 • - informera nära kontakter med symtom om att de ska stanna hemma och isolera sig samt kontakta hälso- och sjukvård för provtagning

Ekerö IK:

- Individen isoleras från verksamhet intill 7 symtomfria dagar.

- Grupp/Grupper i kontakt 24h innan positivprovtagning informeras.

- Individer i grupper som informeras. Ökad vaksamhet på symtom samt test vid symtom.

- Grupper skall överväga (med hjälpa av riskanalysen ovan) att ställa in sin verksamhet i 14dagar (inkubationstid). Om verksamhet genomförs görs riskanalysen ovan!


Rickard Markusson
Ekerö IK Kansli
kansli@ekeroik.se
Idrottsanläggningar från måndagen den 25 januari 2021
2021-01-21 14:24
Anläggningarna öppnar upp måndag 25/1

Lyssna på Era ledare på vad som gäller.
Ledare lyssna på Era sektioner på vad som gäller.
Sektioner lyssna på Era specialidrottsförbund på vad som gäller för Tävling men även råd/riktlinjer i Träning.

Detta gäller inom Ekerö Kommun:

"Dessa föreskrifter skall ses som ett ramverk för nyttjande av Ekerö kommuns idrottsanläggningar vid uthyrning av Kultur-och fritidsförvaltningen.

Verksamhetsutövaren är ansvarig för att följa rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten och Regeringen, när det gäller minskad smittspridning av Covid-19."


Läs mer:

http://www.ekeroik.se/start/?ID=287380


/Rickard Markusson, Ekerö IK Kansli

Regler Idrottsplatser i Ekerö Kommuns (ej ishall) från 210119
2021-01-19 11:57

Ordinarie regelverk för varje enskild anläggning gäller enligt tidigare bestämmelser. Det innebär att det som normalt är stängt under vintersäsong och vid vinterunderlag är det även nu.

 

För anläggningen

·       Varje nyttjande av träningsyta inom idrottsanläggningen skall bokas, bokning kan endast göras av en godkänd idrottsförening.

·       Om en anläggning kan nyttjas för spontanidrott skall ytan vara tydligt bokad som spontanidrott/ allmänhetenstid. Maxdeltagandet är då detsamma som vid gruppverksamhet.

·       Endast anläggningspersonal, de aktiva och ledare för träningsgrupperna får vistas på anläggningarna.

·       Inomhusytor skall ej beträdas annat än av hygieniska skäl och då endast av en person i taget. Omklädningsrum är öppna för toalettbesök och ev. skadevård. Vid sådan yta skall det alltid finnas möjlighet att rengöra händer med tvål och vatten och/eller handsprit

För träningsyta

  En träningsgrupp är max 20 deltagare inklusive ledare.

 • ·       En träningsyta får endast nyttjas av en träningsgrupp i taget.
 • ·       En fullstor fotbollsplan kan delas upp i max 4 st träningsytor.
 • ·       En friidrottsanläggning kan max delas upp i 2 st träningsytor. Friidrottsanläggningen är för
 • ·       närvarande stängd för vintern.
 • ·       Varje träningsyta skall dock vara minst 500 kvm.

Förförening/träningsgrupp

·       Följ ert specialförbunds regler för minskad smittspridning.

·       Informera vårdnadshavare om att lämning och hämtning av de aktiva skall ske utanför anläggningen.

·       Varje träningstillfälle inleds och avslutas med information om vilka regler som gäller för smittsäker träning vid specifik anläggning.

·       Det skall finnas tydliga på- och avstigningszoner vid varje enskild träningsyta.

·       Kommunikation mellan närvarande ledare är väsentlig för att minska krockar och blandning av grupper.

·       Undvik kollektivt resande till och från träning.

 

Varje enskild gruppledare skall kunna redogöra för en plan hur verksamheten bedrivs smittsäkert.

 

Kontakt och frågor kultur.och.fritidskontoret@ekero.seBeslut om inomhusidrotten kommer förhoppningsvis Torsdag 21/1 /Rickard Markusson, Ekerö IK Kansli

Idrottskontoret hjälper oss i Covid-19
2020-09-04 20:05
Anneli och kollegorna har sammanfatrat det bra och tydligt avseende publik i kpmmunens idrottsföreningar:

"...Den korta sammanfattande förklaringen är att om föreningarna tillåter publik så blir matchen/ träningen plötsligt ett publikt arrangemang och räknas då som en offentlig tillställning eller allmän sammankomst som är en lag som vi måste följa. Man bjuder in allmänheten till att se på matchen/träningen.  Då är 50 personers regeln gällande och föreningen kan få påföljder om de inte håller sig till den regeln. Tillstånd ska sökas hos polisen. Specialförbunden för idrotterna har varit tydliga med att de inte kan stå bakom de föreningar som inte följer lagen om offentlig tillställning och allmän sammankomst. 
Träningsanläggningar med bara utövare och ledare råder INTE under lagen om offentlig tillställning eller allmän sammankomst och räknas på samma sätt som ex Ex, skolor, gallerior, matbutiker, badhus mm. Skillnaden här är att vi inte bjuder in allmänheten, träning och matcher är endast för idrottsutövarna. Här är det de allmänna råden enligt FHM (Folkhälsomyndigheten) som gäller. Håll avstånd, tvätta händerna mm: ...."


Vänliga Hälsningar 
Kultur och Fritidsförvaltningen idrottsanläggningar 
Genom Anneli Vesterlund

Extra Föreningsstyrelsemöte 2020-04-04 11.00 med anl. av önskan att ompröva enskilda beslutspunkter.
2020-04-04 12:39

Publicerad 20200404 12.39

Med anledning av ändringar i rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten angående ”idrott och träningsanläggningar med anledning av Covid-19” behövs ändringar och tillägg till tidigare inriktningar och direktiv från Ekerö IK. 

 

Ekerö IK behöver anpassa verksamheten utifrån både de allmänna råden för alla verksamheter, allmänna råd för personligt ansvarstagande, allmänna råd till arbetsgivare och allmänna råd till idrottsföreningar. Det kommer innebära att vi behöver tänka om hur och var aktiviteterna äger rum. En av rekommendationerna är att, när så är möjligt, hålla aktiviteterna utomhus.

 

Kansliet och fotbollssektionen önskade efter senaste FS mötets beslutsfattande att ompröva vissa punkter i besluten ikring fotbollens aktiviteter.

 

Läs vidare om vilka beslut som omprövats och vad dessa betyder i klartext och hur de påverkar.

Förändringar i EIK:s sportsliga verksamhet till följd av Covid-19
2020-04-03 16:37

Med anledning av ändringar i rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten angående ”idrott och träningsanläggningar med anledning av Covid-19” behövs ändringar och tillägg till tidigare inriktningar och direktiv från Ekerö IK.  

Ekerö IK behöver anpassa verksamheten utifrån både de allmänna råd för alla verksamheter, allmänna råd för personligt ansvarstagande, allmänna råd till arbetsgivare och allmänna råd till idrottsföreningar. Det kommer innebära att vi behöver tänka om hur och var aktiviteterna äger rum. En av rekommendationerna är att, när så är möjligt, hålla aktiviteterna utomhus.

 

I stunder som dessa kanske det viktigaste är att få känna tillhörighet i sin träningsgrupp, aktivera sig och skapa meningsfull tid. 

Att just vara på en specifik träningsyta och göra matchliknande träningar kanske är sekundärt.
Det blir utmaningar för hela klubben men vi får hjälpas åt.

Det finns många platser i kommunen som det går att genomföra aktiviteter. T ex utegym, gräsytor, slalombackar etc. Vi behöver nog tänka utanför den ordinarie verksamheten just nu.


Läs vidare för de beslut som tagits och vad dessa betyder i klartext..


Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade