Ekerö IK
Sveriges GLADASTE Idrottsklubb
Styrelse
Välkommen till Styrningen av Ekerö IK
Film om EIK Föreingsstyrelse (uppdateras inom kort)

Bild om EIK Föreingsstyrelse (uppdateras inom kort)

Text om EIK Föreingsstyrelse (uppdateras inom kort)
Ur Stadgarna:

§10

Föreningens angelägenheter handhas av Föreningsstyrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s och dess stadgar - verka för föreningens framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Föreningsstyrelsen särskilt att:

  • tillse att för föreningens bindande regler iakttas
  • verkställa av Årsmötet fattade beslut
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • ansvara för och förvalta föreningens medel
  • förbereda Årsmötet
Kommande aktiviteter
Möte, EIK Klubbrum, 18/12 19:30
Nyheter från föreningen
 
Sponsorer