Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekerö IK
Sveriges GLADASTE Idrottsklubb
Styrelse

Välkommen till Styrningen av Ekerö IK

Ordförande: Nicklas Lindersson
Vice Ordförande: Henrik Bergkrantz

Sekreterare: Elisabeth Billsten
Ekonomi ansvarig: TBS

Ledamöter: 

Anders Svensson (Armbrytning)

Pernilla Ståhle (Badminton)

Alexander Rohdin (Bordtennis)

Isaa Sand Suppleant FS (Bågskytte)

Matthias Jonsson (Fotboll) 

Michael Scheffer (Innebandy) 

Jakob Horn (Ishockey)

Adjungerande: Rickard Markusson, Kanslichef
Revisorer: Jan Olsson & Fredrik Holmstedt

Valberedning:  Anders Huldt Ordf., Jacob Ahlsson (Badminton), TBD (Fotboll), TBD (Bordtennis), TBD (Ishockey), TBD (Innebandy), TBD  (Armbrytning) 


Sektionsstyrelserna 2017 hittar Ni i rullistan under respektive sport.

Ur Stadgarna:

§10

Föreningens angelägenheter handhas av Föreningsstyrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s och dess stadgar - verka för föreningens framåtskridande, samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger Föreningsstyrelsen särskilt att:

  • tillse att för föreningens bindande regler iakttas
  • verkställa av Årsmötet fattade beslut
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • ansvara för och förvalta föreningens medel
  • förbereda Årsmötet
Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Hem, 31/05 11:40 
Hem, 26/05 10:40 
Hem, 25/05 15:03 
 
Sponsorer