Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekerö IK
Sveriges GLADASTE Idrottsklubb

Medlemskap i Ekerö IKMedlemsavgift år 2018

Familj 650 kr (gäller för familjemedlemmar med samma bostadsadress)
Senior 350 kr (från 15 år, i år är det för de som är födda 2004 & tidigare) 
Junior 260 kr (t.o.m. 14 år)


Medlemskapet i Ekerö IK betalas genom att du som medlem får en betalningsavisering via mail. Detta skickas ut genom att du finns registrerad i SportAdmin. Finns du inte i SportAdmin måste du kontakta verksamheten du deltar i eller klicka här för att bli registrerad.


Aviseringen av medlemskapet skickas ut i början av nytt kalenderår eller i anslutning till att du registrerats. Om du inte betalar medlemsavgift har du ingen rätt att delta som aktiv idrottare i verksamheten. Därför är det viktigt att vi får in uppgifter på alla våra idrottare.
Har du slutat idrotta inom Ekerö IKs verksamhet, kontakta kansliet via mail så att vi stryker dig ur registret.


Medlemskap i Ekerö IK ska täcka kostnaderna för att stötta föreningen med kansli och möteslokaler, kontorsmaterial, hemsidan, men även bidra till att vi har råd att bemanna Ekerö IK:s kansli dagtid.


Med medlemskapet i Ekerö IK får du rabatt hos olika handlare:

BC Lås, Färingsö Trä, Hagsätra Sport, ASSIST Innebandybutik, STADIUM

Vilken rabatt som gäller berättar handlarna för dig när du visar upp ditt Ekerö IK medlemskort.


Aktivitetsavgift i Ekerö IK
Utöver medlemsavgiften tillkommer en aktivitetsavgift som går till den idrottsverksamhet där man är aktiv.
Aktivitetsavgiften täcker bland annat spelar- och ledarutbildningar, idrottsmaterial, domararvoden, serieanmälningar o.dyl.
Aktivitetsavgiften debiteras 1 eller 2 ggr. per verksamhetssäsong se respektive verksamhets hemsida, eller prata med din ledare.

Varje sektion sätter sin egen budget, och aktivitetsavgiften som alla idrottare betalar är en viktig del för att sektionen ska kunna, både bedriva en bra verksamhet, men också utveckla sin verksamhet.


Sektionsavgifter 


Armbrytning

                        

800:-                   2019 (helår)

 

Badminton

 

 Aktivitetsavgifter 2017-2018

(helårsavgift 12 mån)

Junior 1      1600 Sek för söndagar

Junior 2 from 12 år  1800 Sek för söndagar 
Extra matchträning 500 Sek

Senior                   2200 Sek

Motionär                 1200 Sek

 

Bordtennis

Ungdomar (under 21 år) höst 2018/vår 2019   800 kr

Seniorer (över 21 år)  höst 2018/vår 20179      1000 kr

 

 

Bågskytte

1200 kr                helår 2018                                    1 pers från    

                                                                                     hushållet

2200 kr                helår 2018                                    2 pers från 

                                                                                     hushållet

3000 kr                helår 2018                                    3 pers från 

                                                                                     hushållet

3600 kr                helår 2018                                    4 pers eller 

                                                                          fler från hushållet


(nya medlemmar under Q3, oktober - december, rabatteras med 50%)

 

Licensavgifter för tävlande i bågskytte: 

260 kr                  helår 2018                                     B licens - Senior, 21 år och äldre

160 kr                  helår 2018                                     A licens - junior upp till 20 år

Bågskytteförbundets information om licenser: http://www.bagskytte.se/tavling/Licenser/

Ex. Familjen Ek är 3 personer som aktivt deltar men barnet och mamman tävlar
Medlemsafifter för Ekerö IK + Sektionsavgift + B licens + A-licens
650 kr + 3000 kr + 260 kr + 160 kr = 4070 kr


 

Fotboll

1600 kr                helår 2019                                     Födda 2012 - 2011

1900 kr                helår 2019                                     Födda 2010 - 2008

2500 kr                helår 2019                                     Födda 2006 och tidigare

 

Innebandy


1600kr                 Höst 2018/vår 2019.                   Knatteskolan (2012-2014)  T-shirt, vattenflaska ingår.  (Arvoderade ledare)                                                                                 

1100kr                 Höst 2018/vår 2019                    Grönt block   (2011-2010)

1700kr                 Höst 2018/vår 2019.                   Blått block     (2009-2006)      

2000kr.                Höst 2018/vår 2019.                   Orange block (2003-2005)

2200kr.                Höst 2018/vår 2019.                   Svart block     (2002 och äldre, Junior och Senior) 

1100 kr                Höst 2018/vår 2019.                   (Veteranerna)


Ishockey

Aktivitetsavgifter 2018-2019


                                              

 A-lag.             1 000 kr

B-lag.              1 600 kr

J18.                 6 000 kr

U16 (-03)        4 100 kr

U15.                 4 100 kr

U14.                 3 800 kr

U13 (-06)         3 800 kr

U12.                 3 300 kr

U11 (-08).        3 000 kr

U10.                 1 800 kr

U9.                   1 500 kr

Knatteskolan     500 kr

Flick.                   500 kr

Veteraner        1 000 kr


Vill du veta mer, bli medlem, göra en anmälan eller bli ledare/tränare? Klicka här

Eller kontakta kansliet på tel: 08-560 339 31 eller via mail kansli@ekeroik.se


Fonden ”Idrott på lika villkor”

Ekerö IK är en uttalad breddförening med grundinställningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i föreningens verksamhet.

Vid årsmötet den 27 mars 2014 bildades en särskild fond ”Idrott på lika villkor” vars syfte är att göra idrotten tillgänglig för barn och ungdomar där familjens ekonomi begränsar möjligheterna att delta. Läs mer HÄR.


Rotary Ekerö beslutade 2017 att stötta EIK med en donation för att i första hand användas till införskaffning av personligutrustning, för att så många som möjligt skall kunna vara med på samma villkor.

https://www.rotary.se/ekero/home


Så här gör du för att söka stöd/bidrag

Skriv några korta rader om vem ansökan avser (namn och födelseår), vilken/vilka idrotter det handlar om, hur mycket Ni behöver hjälp med och varför. Glöm inte att ange adress och telefonnummer så att vi kan kontakta Dig. Din ansökan skickar du med e-post till idrottpalikavillkor@ekeroik.se eller till vårt kansli i ett kuvert märkt ”Idrott på lika villkor”. Alla ansökningar hanteras med största sekretess.

 
Sponsorer