ANMÄL DIG HÄR!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekerö IK
- En del av vår aktiva vardag

Ekerö IK:s Värdegrund

Bakgrund

Framgångsrika föreningar behöver en uttalad vision, mission, mål och en gemensam värdegrund. Vägen till framgång är att våga möta framtiden, genom att försöka förstå de krav som kommer att ställas på en idrottsförening framöver.

Ekerö är en kommun i förändring med ökande befolkning vilket innebär att antalet barn och ungdomar ökar. Ekerö IK har en vilja att utvecklas i samklang med kommunen för att kunna attrahera fler barn och ungdomar, seniorer, motionärer, ledare, föräldrar, anställda m.fl. som vill utöva och/eller engagera sig inom idrotten.

Ekerö IK utgör också en viktig del av samhällsutvecklingen då idrotten behövs allt mer i takt med att samhället förändras. För många människor kan en modern och stark idrottsförening vara skillnaden – Det som förenar och bidrar till lust, glädje, hälsa, engagemang och utveckling.


Vision (Uppdaterad 2020)


EIK – En del av vår aktiva vardag


”Genom ett brett urval av aktiviteter främjar vi rörelseglädje och gemenskap varje dag året om”


Strategi (Uppbyggnad 2020)

 


Värdegrund

Personlig och idrottslig utveckling går före vikten av att vinna.

Ekerö IK vill att verksamheten samlas runt fem ledord som genomsyrar allt det vi gör. Vi ska nå resultat genom att uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker våra fem ledord:


GLÄDJE

Det skall vara kul med idrott. Det skall vara roligt att komma till träningar och matcher. För att betona det viktiga i att finna glädje i verksamheten, oavsett om man är spelare, ledare, sportchef, styrelsemedlem m.fl., har vi valt att kalla oss för Sveriges GLADASTE Idrottsklubb.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som sprider glädje.


ANSVAR

Idrottande handlar om att ha dubbla mål: att skapa idrottsliga prestationer och att skapa goda samhällsmedborgare. Vi vill lära barn och ungdomar en positiv självbild, ta ansvar och sätta mål för att lyckas såväl inom som utanför idrotten.

Ledare och aktiva seniorer är förebilder för yngre medlemmar och har ett ansvar i rollen som förebild.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som leder till ökat ansvarstagande.


TRYGGHET

Genom idrott vill vi förmedla en trygghet i att alla som vill får delta, våga försöka, våga misslyckas och våga vara sig själva. Alla ska behandlas lika och acceptera varandras olikheter.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som stärker en sådan trygghet.


RESPEKT

Ekerö IK vill medverka till förståelse att alla människor har lika värde, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning m.m. Alla skall respektera varandra, fair-play och nolltolerans inom idrotten. Vi utgår ifrån att multietnisk samverkan föder kreativitet.

Ekerö IK tar avstånd från våld, mobbing, skadegörelse, snatteri, doping och droger.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som visar hur vi ska respektera varandra.


GEMENSKAP

Gemenskap är en av de starkaste drivkrafterna inom idrott. Genom gemenskap mår vi bra och det är tillsammans man når topprestationer. Alla som vill skall vara välkomna till Ekerö IK och oavsett idrott eller lagtillhörighet så gläds vi alla med och åt varandra.

Vi ska uppmuntra och uppmärksamma prestationer som ger oss en större gemenskap.

 
SPONSORER