Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Ekerö IK
Sveriges GLADASTE Idrottsklubb

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar
Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Sverige är i dag ett av Europas mest stillasittande länder och andelen barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, en timme per dag, är liten. För att ha en chans att lyckas är vår målsättning att få med hela samhället i arbetet – från lokala eldsjälar till politiker och makthavare.

Kronprinsessparet är initiativtagare, och tillsammans med utvalda partners från ideell, offentlig och privat sektor arbetar vi för att nå vårt mål. Våra partners åtar sig att på ett konkret och meningsfullt sätt driva initiativ som förväntas få betydande effekt på barn och ungas levnadsvanor. För att säkerställa att det blir så arbetar vi med tredjepartsrevision för full transparens och måluppfyllelse. Alla Generation Peps initiativ utgår från de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012).

Kort film om Generation Pep


Nu blir vi Peppigare!
Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra här och nu, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor grundläggs tidigt och det borde därför vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Så ser verkligheten inte ut. Bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 minuter per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär. 
Detta vill vi vara med och förändra! Därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation, startad på initiativ av Kronprinsessparet. 

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för bättre hälsa!
 
Sponsorer