Vi har fått nedanstående information från kommunen som de vill att vi förmedlar ang nyttjandet av idrottshallarna. I mälaröhallen väntar vi också på att de ska iordningsställa avspärrning av studsmattan. De påtalar att det är den som har verksamhet i hallen som ska se till att ingen hoppar där, då det inte är tillåtet utan utbildad personal. För att vi ska kunna ta det ansvaret fullt ut så har vi påtalat att den måste kunna spärras av och detta ska tydligen snart vara på klart.

Följande meddelande har vi fått från kommunen:

De senaste matchhelgerna har det varit väldigt många föreningsledare som har lämnat lokalen utan iordningställande, det är inte acceptabelt. Precis som i alla andra hallar i vår kommun, och som beskrivs i regelverken, så är det kunden som ansvarar för hallen under den bokade tiden samt att iordningställande före och EFTER aktiviteten skall skötas av den som bokat tiden.

Extra viktigt är det med läktaresektionen och övre planet. Arrangerande förening skall grovstäda och plocka undan efter sin verksamhet. Om inte detta fungerar fortsättningsvis får vi ta in extra resurser (vaktmästare och/eller städ) i anslutning till bokning och fakturera arrangerande förening kostnaderna.

Även vardagar gäller samma sak, plocka bort er utrustning efter er.