Ekerö IK Huvudsida

Vi är nu en del av Dunross-familjen!

Stiftelsen Dunross & CO stödjer föreningar genom ett syfte.

”Syftet är att främja barns och ungdomars vård och fostran samt lämna stöd till undervisning och utbildning av barn och ungdomar.”


Genom att leva upp till Stiftelsens Dunross & COs värderingar och stödkriterier erhåller Ekerö IK 100 000 kr per år från och med 2017. Ansökningar görs årligen och kan öka eller minska beroende på hur verksamheterna utvecklas och att man lever upp till stiftelsens kriterier. 

Ekerö IK kommer från 2017 bära Stiftelsen Dunross & CO logotype på magen på alla barn- och ungdomars matchställ inom fotbollen och innebandy.

Genom detta visar för oss själva och våra motståndare att vi är en förening som står bakom stiftelsens värderingar som att: 

     Ingen form av så kallad toppning ska ske i barnidrott upp till och med tolv år. Med toppning avses i detta fall att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med.

     I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.

     Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.

     Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning.

     Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och match.

     Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.

     Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.

     Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.

     Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom föreningens lag.

     Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens ledare.

Samtidigt har kommer vi ha ögonen på oss att vi som ledare, spelare och föräldrar följer dessa värderingar och uppträder korrekt vid träningar, matcher och cuper.

Idrott på lika villkor
Handla smart via Sponsorhuset
Förstärk lagkassan!
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning
Stiftelsen Dunross