Ekerö IK Huvudsida

Kallelse/inbjudan till samtliga medlemmar i Ekerö IK

Av Ekerö IK

Extra föreningsstämma i Ekerö IK tisdagen den 31:a maj 2016 kl. 19:00 i Caféet på Träkvistavallen


Ekerö IK har sedan 2014 saknat en av årsmötet/föreningsstämman enligt stadgarna vald ordförande i Föreningsstyrelsen (FS).

Föreningsstyrelsen kallar nu till en extra föreningsstämma och föreslår att

·         Niklas Lindersson väljs till ordförande i Föreningsstyrelsen fram till tidpunkten för nästa ordinarie årsstämma

Dagordning                                             

1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.

3.      Fastställande av dagordningen.

4.      Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.      Val av justeringsmän/kvinnor, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll samt rösträknare.

6.      Val av ny ordförande i Föreningsstyrelsen (FS).

7.       Avslutande av den extra föreningsstämman.

 

Idrott på lika villkor
EIK undersökning - Pårverka nu!
Svensk Fastighetsförmedling
Svenska Spel Gräsrot
Sponsorhuset
Mälarö Tidning